พันธมิตร

หลงใหลไปกับทุกแง่มุมของชีวิตในเมือง Maurice Lacroix จึงต้องการที่จะสำรวจทุกอย่างผ่านกิจกรรมที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา เราเชื่อใน #UrbanActiveSpirit ที่ซึ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีขอบเขตหรือขีดจำกัด เพื่อให้รู้สึกถึงความเป็นเมือง Maurice Lacroix รวมเอาภาพลักษณ์ของตัวเองเข้ากับกิจกรรมที่หลากหลายและพันธมิตรคนสำคัญที่ทำให้เมืองใหญ่มีชีวิตขึ้นมา