บริการต่างๆ - รายละเอียดการให้บริการ บริการต่างๆ - รายละเอียดการให้บริการ

บริการต่างๆ - รายละเอียดการให้บริการ

ค่าบริการของเราจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทกลไกและระบบคอมพลิเคชัน ชมตารางเปรียบเทียบรายละเอียดสําหรับบริการต่างๆ ที่มีให้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ

ค่าบริการของเราจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทกลไกและระบบคอมพลิเคชัน ชมตารางเปรียบเทียบรายละเอียดสําหรับบริการต่างๆ ที่มีให้บริการ

ควอตซ์

บางส่วน (CHF) 125

เต็ม (CHF) 210

บางส่วน (CHF) 125

เต็ม (CHF) 305

กลไกจักรกล / อัตโนมัติ

บางส่วน (CHF) 175

เต็ม (CHF) 350

บางส่วน (CHF) 175

เต็ม (CHF) 475

การผลิต

บางส่วน (CHF) 175

เต็ม (CHF) 590

บางส่วน (CHF) 175

เต็ม (CHF) 760

การดําเนินการ

ดูรายละเอียดการดูแลต่างๆ ที่ให้บริการ ทั้งการดูแลแบบบางส่วน และการดูแลเต็มรูปแบบโดยทีมช่างผลิตนาฬิกาที่มีความสามารถของเรา ดูรายละเอียดของกระบวนการทั้งหมดที่ดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่านาฬิกา Maurice Lacroix ของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 • การวิเคราะห์ล่วงหน้า
 • การเปิดฝาตัวเรือน
 • การทําความสะอาดตัวเรือนและสายนาฬิกา (ถ้ามี)
 • เปลี่ยนถ่าน (สําหรับกลไกควอตซ์)
 • ประกอบตัวเรือนใหม่ ติดตั้งปะเก็นใ
 • การควบคุมคุณภาพความงดงาม
 • ให้การควบคุมตามมาตรฐาน Maurice Lacroix
 • การควบคุมกําลังไฟฟ้าตามมาตรฐาน Maurice Lacroix (ถ้ามี)
 • การทดสอบการกันน้ำ (ถ้ามี)
 • รับประกัน 12 เดือนสําหรับงานที่เราดําเนินการไป
 • การวิเคราะห์ล่วงหน้า
 • การเปิดฝาตัวเรือน
 • การถอดชิ้นส่วนตัวเรือน
 • การขัดตัวเรือนและสายนาฬิกา (วัสดุดั้งเดิม)*
 • การทําความสะอาดตัวเรือนและสายนาฬิกา (ถ้ามี)
 • การถอดกลไกออกจากตัวเรือน (หากมี)
 • การเคลื่อน / การเปลี่ยนกลไก
 • การทําความสะอาดชิ้นส่วนกลไก
 • การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ (ถ้ามี)
 • การประกอบกลไกกลับคืนและใส่สารหล่อลื่น
 • เปลี่ยนถ่าน (สําหรับกลไกควอตซ์)
 • ประกอบตัวเรือนใหม่ ติดตั้งปะเก็นใ
 • การประกอบกลไกกลับคืนในตัวเรือน (หากมี)
 • การควบคุมคุณภาพความงดงาม
 • ให้การควบคุมตามมาตรฐาน Maurice Lacroix
 • การควบคุมกําลังไฟฟ้าตามมาตรฐาน Maurice Lacroix (ถ้ามี)
 • การทดสอบการกันน้ำ (ถ้ามี)
 • รับประกัน 12 เดือนสําหรับงานที่เราดําเนินการไป


*การยอมรับการประมาณการของลูกค้า