ประกาศด้านความเป็นส่วนตัว

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ถูกเขียนขึ้นตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป 2016/679 (“GDPR”) พระราชบัญญัติแห่งสหพันธ์สวิสว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (“FADP”) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักรปี 2018 (“UK GDPR”) และมีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ Maurice Lacroix รวบรวมผ่านทางออนไลน์ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ www.mauricelacroix.com (“เว็บไซต์”) อีเมล รวมถึงเครื่องมือและแอปพลิเคชั่นออนไลน์อื่นๆ แต่ไม่มีผลกับข้อมูลที่รวบรวมผ่านช่องทางออฟไลน์

1. ผู้ควบคุมและตัวแทนในสหภาพยุโรป

ผู้ติดต่อของคุณและ "ผู้ควบคุม" ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้คือ:

Maurice Lacroix SA สาขาของ Medinova AG
Rue des Rangiers 21
2350 Saignelégier, Switzerland
info@mauricelacroix.com

(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา” “พวกเรา” “ตัวเรา” หรือ “Maurice Lacroix” เท่านั้น)

2.    เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา หรือเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปที่: dataprotection.mauricelacroix@dksh.com

3.    วัตถุประสงค์ของการประมวลผล พื้นฐานทางกฎหมาย และระยะเวลาการเก็บรักษาที่เกี่ยวข้อง

3.1 การใช้งานเว็บไซต์

ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลที่ส่งโดยเบราว์เซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

• ชื่อโดเมน หรือที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่ร้องขอ
• คำขอไฟล์ของลูกค้า (ชื่อไฟล์และ URL)
• รหัสตอบกลับ http
• วันที่และระยะเวลาของการเยี่ยมชมและคำขอ
• เบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการ
• ID ออนไลน์ (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ และ ID เซสชัน)
• ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เข้าถึงและเว็บไซต์ที่ร้องขอ

ข้อมูลนี้ต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ และมั่นใจได้ถึงการทํางานที่ต่อเนื่องและความปลอดภัยของระบบเรา

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้คือมาตรา 6(1)(b) ของ GDPR ในกรณีที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์ในระหว่างการเริ่มต้นหรือปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงมาตรา 6 (1)(f) GDPR ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนการทำงานที่มั่นคงถาวรและความปลอดภัยของระบบเรา

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลสำหรับข้อมูลนี้คือ 180 วัน

3.2 บัญชีผู้ใช้งาน / การลงทะเบียน

หากคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา เราจะตั้งพื้นที่คุ้มครองด้วยรหัสผ่าน ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราบันทึกไว้ (บัญชีลูกค้า) ในบัญชีลูกค้านี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ คำสั่งที่รอดำเนินการ และคำสั่งที่เพิ่งส่ง รวมถึงการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการสมัครสมาชิก ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้เน้นข้อมูลที่คุณต้องระบุโดยการทำเครื่องหมายเป็นฟิลด์บังคับ หากไม่ระบุข้อมูลดังกล่าว คุณก็จะไม่สามารถลงทะเบียนได้
พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้คือมาตรา 6(1)(b) ของ GDPR เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: จนกว่าผู้ใช้งานจะขอปิดการใช้งาน (โดยไม่มีประวัติการซื้อ)

3.3 คำสั่งซื้อ

ในกรณีของขั้นตอนการสั่งซื้อ เราจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการทำสัญญาเช่น:

• คํานําหน้าชื่อ (นาย/นางสาว เป็นต้น)
• ชื่อและนามสกุล
• อีเมล์
• ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า
• หมายเลขโทรศัพท์
• โทเค็นบัตรเครดิต

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือมาตรา 6(1)(b) ของ GDPR เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: 10 ปีนับจากการลงนามในสัญญา (เช่น การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ)

3.3.1 ข้อมูลการชำระเงิน

คุณสามารถเลือกที่จะชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าของคุณด้วยใบแจ้งหนี้ การชำระเงินล่วงหน้า Paypal และบัตรเครดิต เราประมวลผลข้อมูลการชำระเงินของคุณผ่านผู้ให้บริการภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลการชำระเงินของคุณ เราจะส่งข้อมูลการชำระเงินของคุณไปให้สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการชำระเงินที่จัดการการชำระเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเลือกชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินอาจมีดังต่อไปนี้:
• ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
• IBAN BIC และ
• วิธีการชำระเงินที่ต้องการและสามารถส่งไปยังผู้ให้บริการเหล่านี้ได้
ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประมวลผลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลที่ผู้ให้บริการชำระเงินภายนอกใช้ในการระบุตัวตน (เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ เพศ อีเมล์ ที่อยู่ IP หมายเลขโทรศัพท์ และ ID PayPal) ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น ที่อยู่ IP ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำใบแจ้งหนี้ เช่น จำนวนสินค้า หมายเลขสินค้า จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ และเปอร์เซ็นต์ภาษี ผู้ให้บริการชำระเงินเหล่านี้ยังสามารถประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการชำระเงินของคุณก่อนหน้านี้ ตลอดจนค่าความน่าจะเป็นสำหรับพฤติกรรมในอนาคต นอกจากนี้ เรายังได้รับข้อมูลที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการชำระเงินจากผู้ให้บริการชำระเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการชำระเงิน เช่น เพื่ออนุมัติสินค้าที่ซื้อ รวมถึงได้รับข้อมูลหลักและข้อมูลทางการเงินจากผู้ให้บริการชำระเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบตัวตนที่จำเป็นตามกฎหมาย

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้คือมาตรา 6(1)(b) ของ GDPR เนื่องจากการประมวลผลมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา และการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

พื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการชำระเงินในฐานะ ผู้ควบคุมอิสระ สามารถดูได้จากรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลของผู้ให้บริการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง:
• การชำระเงินด้วย SalesForce โดยใช้เทคโนโลยี Stripe
• PayPal (ยุโรป) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 บูเลอวาร์ด รอยัล, 2449 ลักเซมเบิร์ก, ลักเซมเบิร์ก (“PayPal”) คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal
เราต้องการชี้ให้เห็นว่าคุณสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลไปยังผู้ให้บริการชำระเงินที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากมีเพียงผู้ให้บริการเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมได้โดยตรง

3.4 จดหมายข่าว

คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวของเรา เพื่อให้เราสามารถแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นล่าสุดของเราได้อย่างสม่ำเสมอ

และสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลา

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือความยินยอมของคุณตามมาตรา 6(1)(a) ของ GDPR

3.5 การตลาดทางตรง

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง เช่น เพื่อส่งข้อมูลทั่วไปหรือโปรโมชั่นพิเศษที่เกี่ยวกับสินค้าของเรา

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือความยินยอมของคุณตามมาตรา 6(1)(a) ของ GDPR

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: จนกว่าจะมีการเพิกถอนความยินยอม

ในการดำเนินกิจกรรมการประมวลผลดังกล่าว เราอาจว่าจ้างผู้ให้บริการต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียด้วย

3.6 การตลาดที่อิงตามโปรไฟล์

นอกจากนี้ เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับกิจกรรมการตลาดที่อิงตามโปรไฟล์ เพื่อส่งข้อเสนอหรือคำแนะนำส่วนบุคคลตามความสนใจ และ/หรือตามประวัติการซื้อของคุณ

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือความยินยอมของคุณตามมาตรา 6(1)(a) ของ GDPR

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: จนกว่าจะมีการเพิกถอนความยินยอม

ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เราจะใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น คุกกี้เพื่อการตลาด ระบบจัดการแท็ก หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันอย่าง พิกเซล เพื่อรวบรวมข้อมูลร่วมกับผู้ให้บริการต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดียทั่วไป (เช่น Facebook)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ คุณมีสิทธิ์ที่จะบังคับใช้สิทธิ์ของคุณที่อธิบายไว้ด้านล่างตามกฎหมายที่บังคับใช้

3.7 การทำการตลาดซ้ำ / การเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเดิมซ้ำ

เราอาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า "การทำการตลาดซ้ำ" หรือ "การเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเดิมซ้ำ" ผ่านเครื่องมือต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุกกี้

การทำการตลาดซ้ำคือกิจกรรมการแสดงผลลัพธ์ที่กำหนดเป้าหมายตามกิจกรรมการท่องเว็บก่อนหน้า หรือการซื้อโดยใช้อีคอมเมิร์ซหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ในการทำเช่นนั้น เราคาดหวังที่จะแสดงโฆษณาที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของคุณ

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือความยินยอมของคุณตามมาตรา 6(1)(a) ของ GDPR

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: จนกว่าจะมีการเพิกถอนความยินยอม

3.8 การป้องกันทางกฎหมาย และการจัดการกับข้อเรียกร้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้สำหรับการท่องเว็บตามที่อธิบายไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้น และ/หรือการประมวลผลคำสั่งซื้อตามที่อธิบายไว้ในข้อ 2.3 อาจถูกนำมาใช้ในกรณีที่เราต้องปกป้องตนเองในชั้นศาล หรือมีเหตุอันเนื่องมาจากข้อเรียกร้องที่คุณอาจยกฟ้องเรา

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราตามมาตรา 6(1)(f) ของ GDPR

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: 180 วัน

3.9 ภาระผูกพันทางกฎหมาย

เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับเราภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราตามมาตรา 6(1)(f) ของ GDPR

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: 180 วัน

3.10 การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (รวมเรียกว่า "เครื่องมือ") ที่จัดทำโดยเราเองหรือโดยบุคคลที่สาม หากต้องการค้นหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่หน้าเว็บของเรา: www.mauricelacroix.com/cookie-policy

4. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับใครบ้าง

ในบางกรณี เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลที่สาม ประเภทของบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมีดังต่อไปนี้:

บริษัทอื่นๆ ในเครือ DKSH

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นที่อยู่ในเครือ DKSH รวมถึงบริษัทแม่ของเรา DKSH Holding ซึ่งอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์และในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ 

ผู้ให้บริการ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทที่ให้บริการกับเราและสมาชิกอื่นๆ ในเครือ DKSH ตัวอย่างประเภทของผู้ให้บริการที่เราร่วมงานด้วย ได้แก่:

• บริษัทไอทีที่ดำเนินงานเว็บไซต์ในนามของเรา
• บริษัทจัดส่งสินค้า เช่น ผู้ให้บริการจัดส่งที่จัดส่งสินค้าของเราให้คุณ
• บริษัทการตลาดทางตรงที่ช่วยให้เราจัดการการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรากับคุณ
• บริษัทผู้ให้บริการลูกค้าที่ดำเนินการและจัดการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของเรา
• ผู้ให้บริการชำระเงินที่จัดการการชำระเงินออนไลน์เมื่อคุณซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และ

ผู้ให้บริการของเราจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับ และไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากเพื่อการให้บริการที่พวกเขากำลังดำเนินการให้กับเรา

บุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นของสาธารณประโยชน์ที่สำคัญอื่นๆ

พันธมิตรทางธุรกิจ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อวัตถุประสงค์ของพวกเขาเอง หากมีความจำเป็นในการจัดหาสินค้าและบริการให้กับคุณ

รวมถึงอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพวกเขา แต่เฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมตอนที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาออนไลน์กับพันธมิตรด้านการโฆษณาและการวิเคราะห์ที่เป็นบุคคลที่สาม รวมถึงองค์กรที่เราร่วมงานด้วยในแคมเปญโฆษณาและแพลตฟอร์มโฆษณาต่างๆ

ที่ปรึกษามืออาชีพ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ทนายความ ผู้สอบบัญชี และบริษัทประกัน ตามความจำเป็นในการให้บริการระดับมืออาชีพที่พวกเขามอบให้เรา

บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการขายธุรกิจ

หากเราทำการขายหรือโอนสินทรัพย์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมกิจการหรือธุรกิจ / การโอนสินทรัพย์ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลที่สามตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับธุรกิจของเรา เจ้าของใหม่อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้

บุคคลที่สามอื่นๆ ที่คุณให้ความยินยอม

เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามอื่นๆ เมื่อคุณยินยอมให้มีการแบ่งปันดังกล่าว

5. การถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สาม

โดยทั่วไปข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ภายในสหภาพยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอกสหภาพยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือประเทศที่คุณพำนัก ตามความเหมาะสม เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับที่มีการประมวลผลภายในสหภาพยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือประเทศที่คุณพำนัก ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราอาจเพิ่มข้อสัญญามาตรฐานที่นำมาใช้โดยคณะกรรมาธิการยุโรปลงในสัญญาระหว่างเรากับบุคคลที่สามหรือบริษัทในเครือของเรา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6.    สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา เราจะอธิบายขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลของเราให้คุณทราบ และให้สรุปข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้

หากข้อมูลที่เราจัดเก็บไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย คุณมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลนี้ (สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล)

รวมถึงสามารถขอให้เราลบข้อมูลของคุณได้ (สิทธิที่จะถูกลืม) โดยทั่วไปแล้ว เราจะทำการลบข้อมูลของคุณได้ก็ต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไขบางประการ และ/หรือหากข้อมูลนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป หากการประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่มีเหตุผลอื่นตามมาตรา 17 ของ GDPR ในกรณีพิเศษ หากไม่สามารถลบข้อมูลได้เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกบล็อก – หากตรงตามเงื่อนไขที่จำเป็น – เพื่อให้ใช้ได้สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายนี้เท่านั้น คุณสามารถจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ (สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล)

ภายใต้เงื่อนไขบางประการ คุณยังมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อมีการร้องขอ เราจะส่งสำเนาดิจิทัลของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ซึ่งได้ให้ไว้กับเรา

ในการยืนยันสิทธิ์ของคุณที่อธิบายไว้ในที่นี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ข้างต้น นอกจากนี้ยังมีผลหากคุณต้องการรับสำเนาการรับประกันเพื่อพิสูจน์ระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ

คำขอของคุณเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลและการตอบกลับของเราต่อคำขอเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเอกสารเป็นระยะเวลาสองปี และในบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์ การดำเนินการ หรือการปกป้องสิทธิ์ในการเรียกร้องทางกฎหมายเป็นระยะเวลานานขึ้น พื้นฐานทางกฎหมายคือมาตรา 6(1)(f) ของกฎหมายคุ้มครองสหภาพส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายแพ่งที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรา 82 ของ GDPR การหลีกเลี่ยงค่าปรับทางปกครองตามมาตรา 83 ของ GDPR และการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 5 ของ GDPR

คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เอง เราก็จะไม่ประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมนี้ต่อไปในอนาคต การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่เราดำเนินการบนพื้นฐานของความยินยอมก่อนการเพิกถอน

หากเราประมวลผลข้อมูลของคุณตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง คุณมีสิทธิทั่วไปในการคัดค้าน ซึ่งเราจะปฏิบัติตามแม้ว่าคุณจะไม่ได้ระบุเหตุผลใดๆ ในการคัดค้านก็ตาม

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณในการเพิกถอนหรือคัดค้าน เพียงส่งอีเมลที่ไม่เป็นทางการไปยังรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ข้างต้น

สุดท้ายนี้ คุณมีสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูล และสามารถใช้สิทธิ์นี้กับหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศสมาชิกที่คุณพำนัก ทำงานอยู่ หรือในสถานที่ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิด

เวอร์ชัน 2.0

แก้ไขล่าสุด: สิงหาคม 2023